Praktische hulp
Helpen bij verzorgen, het kind stimuleren te spelen, aangeleerde vaardigheden blijven oefenen. Hulp bij huishouden ect.  Het gezin ontlasten, de ouder de ruimte geven om andere dingen te doen. Uniek is de combinatie van verzorging en praktische hulp.

 

Hulp bij opvoedvragen
Bijvoorbeeld: 'Wat kan ik doen als mijn kind slecht eet of slaapt'? of 'Mijn kind heeft autisme, hoe kan ik haar thuis begeleiden?' Het team van Samen Sterk ondersteunt u om met u een oplossing te vinden op deze of andere vragen. Zodat u het daarna weer zelf kunt.