Home » Samen Sterk

Wij bieden hulp/zorgvragers met passende hulpvragen, (ontwikkeling) beperkingen en/of gedragsstoornissen opvang en ondersteuning aan. Bij ons kun je rekenen op een veilige basis. Want vanuit hier kan iedereen vol vertrouwen zichzelf en de wereld om zich heen verkennen. Wij vinden dat je altijd van de kracht van iemand uit moet gaan en niet van de beperking. Wat kan diegene goed hoe kunnen wij daarop inspelen zodat het zelfvertrouwen groeit. Een positieve insteek, dat werkt voor ons het beste. 

 

Wij bieden deze ondersteuning doormiddel van Begeleiding individueel/ Begeleiding groep.
Wij bieden dit binnen de Jeugdwet, Zvw, Wmo & Wlz.

 

Dagindeling

Activiteiten, zoals hobby’s en dagtaken 

Sociale contacten

Administratie en geldzaken

Vaardigheden oefenen zoals herkennen van emoties en omgaan met boosheid.

regelmaat en een zinvolle invulling van je dag

langer thuis kunnen blijven wonen

gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen

voorkomen dat de thuissituatie overbelast raakt.