Samen Sterk opvang & ondersteuning

Bij ons kunnen hulp/zorgvragers terecht met passende hulpvragen, (ontwikkeling) beperkingen en gedragsstoornissen. De ondersteuning die wij bieden is per persoon erg verschillend. Iedereen is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Samen willen we de uitdaging aangaan om de kwaliteiten te herkennen en te gebruiken om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. In dat proces is niet de beperking/gedragsstoornis het uitgangspunt, maar is het individu en zijn/haar omgeving dat.


Het inschakelen van begeleiding kan een tussenoplossing zijn, als men de stap naar een instelling, woongroep, speelleergroep, kinderopvang o.i.d. te groot vindt. De stap naar ons (kleinschalig) kan laagdrempelig zijn, en kan voor ouders/verzorgers net die ondersteuning bieden, die soms even nodig is. De begeleiding is er voor de hulp/zorgvrager maar ook voor het gezin. Het gezin staat centraal, het welzijn van de cliënt staat voorop.

 

Wat doet Samen Sterk opvang & ondersteuning precies

Afstemmen van een Dagindeling

Activiteiten, zoals hobby’s en dagtaken 

Sociale contacten vergroten

Vaardigheden oefenen zoals herkennen van emoties en omgaan met boosheid.

Regelmaat en een zinvolle invulling van je dag

Langer thuis kunnen blijven wonen

Gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen

Voorkomen dat de thuissituatie overbelast raakt.