Samen Sterk opvang & ondersteuning

Welkom bij Samen Sterk!

 

Bij ons kunnen hulp/zorgvragers terecht met passende hulpvragen, (ontwikkeling) beperkingen en gedragsstoornissen. De ondersteuning die wij bieden is per persoon erg verschillend. Iedereen is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Samen willen we de uitdaging aangaan om de kwaliteiten te herkennen en te gebruiken om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. In dat proces is niet de beperking/gedragsstoornis het uitgangspunt, maar is het individu en zijn/haar omgeving dat.


Het inschakelen van begeleiding kan een tussenoplossing zijn, als men de stap naar een instelling, woongroep, kinderopvang o.i.d. te groot vindt. De stap naar ons (kleinschalig) kan laagdrempelig zijn, en kan voor ouders/verzorgers net die ondersteuning bieden, die soms even nodig is. De begeleiding is er voor de hulp/zorgvrager maar ook voor het gezin. Het gezin staat centraal, het welzijn van de cliënt staat voorop.

 

Wat doet Samen Sterk opvang & ondersteuning precies

Wij bieden hulp/zorgvragers met passende hulpvragen, (ontwikkeling) beperkingen en/of gedragsstoornissen opvang en ondersteuning aan. Bij ons aanbod kunt u precies zien, welke hulp wij aanbieden. 

 

  • Structuur, regelmaat en een zinvolle invulling van je dag
  • Doelgerichte activiteiten
  • Sociale contacten vergroten
  • Emotie regulatie
  • Zelfbeeld vergroten
  • Administratie en geldzaken
  • Omgaan met boosheid & agressie
  • Langer thuis kunnen blijven wonen
  • Voorkomen dat de thuissituatie overbelast raakt