Coaching voor/ begeleiding voor/ theraphie voor kinderen

Opvoeden van een kind met een stoornis of beperking is niet vanzelfsprekend. Vraagt een kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? U hoeft er niet alleen voor te staan: wij bieden verschillende soorten ondersteuning.

 

Binnen Samen Sterk staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die wij verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsbegeleiding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij veel waarde aan dat de omgeving stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral eigen behoefte. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te bieden. 

 

De groep heeft bij ons een belangrijke functie wat betreft de sociale ontwikkeling van de kinderen. Kinderen maken deel uit van een grote samenleving. Binnen de groep kunnen zij echter "oefenen" in een kleine samenleving. Het gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. het kennismaken met volwassenen en andere kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samen zijn in een groep. In de groep worden deze sociale vaardigheden gestimuleerd. 

Voor elk kind die begeleiding heeft van Samen Sterk, maken we een begeleidingsplan. Hierin worden persoonlijke doelen beschreven en besproken. Waardoor ieder kind aan persoonlijke doelen zullen werken. Dit wordt gedaan met doelgerichte activiteiten en begeleiding.