Home » Begeleiding individueel/groep

Opvoeden van een kind met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend. Vraagt een kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? U hoeft er niet alleen voor te staan: wij bieden verschillende soorten ondersteuning, ook bij u thuis. Wij bieden dit binnen de Jeugdwet, Zvw, Wmo & Wlz.

 

Praktische hulp
Helpen bij verzorgen, het kind stimuleren te spelen, aangeleerde vaardigheden blijven oefenen. Het gezin ontlasten, de ouder de ruimte geven om andere dingen te doen. Uniek is de combinatie van verzorging en praktische hulp.

 

Hulp bij opvoedvragen
Bijvoorbeeld: 'Wat kan ik doen als mijn kind slecht eet of slaapt' of 'Mijn kind heeft autisme, hoe kan ik haar thuis begeleiden.' Het team van Samen Sterk ondersteunt u om met u een oplossing te vinden op deze of andere vragen. Zodat u het daarna weer zelf kunt.