Uiteraard staat veiligheid en het belang van de hulpvragers centraal in het vormgeven van het contact. Begeleiding wordt hierbij op maat gegeven. Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en positieve ontwikkeling. Vanuit een veilige basis kunnen kinderen en jongeren die worden uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten en daarmee risico's te nemen, om zo met vallen en opstaan zichzelf te ontwikkelen.  Hiervoor is nodig dat de kinderen zich vertrouwd en thuis voelen bij de mensen om zich heen. Daarom gaan wij heel duidelijk een relatie met het kind aan. Er wordt altijd gestart met het maken van echt contact. Hier wordt ruim de tijd voorgenomen, zodat de band en de begeleiding zo positief en vertrouwelijk mogelijk wordt ervaren.